strokeDashoffset: [vegan.setDashoffset, 0]

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

ResponsableAPCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE

FinalitatPrestació de servei

LegitimacióInterès legítim

DestinatarisNo hi ha cesió

Drets informació adicionalAccedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets.

Informació adicionalPot consultar la informació adicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: http://www.icm.es

 


1.1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE

CIF: G66479981

Direcció Postal: 08009

Telèfon: 932 075 785

Correu electrònic: info@vegansbiobarcelona.com

 

 

1.2.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

  •  Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Finalitats

Les dades proporcionades ens serviran per a poder-te prestar els serveis contractats.

De la mateixa manera, utilitzarem dites dates per a oferir informació sobre els nostres productes o serveis, que entenem poden ser del seu interès.

 

Termini de conservació de les dades

Conservarem les seves dades personals mentre es mantingui la relació comercial i, després, durant els terminis legals en els que poguessin derivar-se responsabilitats de tot tipus pels serveis prestats.

 

 

1.3.- LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT

  • Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

Legitimació

La base legal pel tractament de les seves dades és la prestació del servei que es ha contractat.

De la mateixa manera, el tractament de les seves dades personals per a enviar publicitat dels nostres productes o serveis, està basat en l’interès legítim d’aquesta empresa, donada la relació comercial existent, de conformitat amb el què s’ha disposat en el Considerant 47 RGPD i sense perjudici del seu dret d’oposició.

 

1.4.- DESTINATARIS

  •  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Destinataris

Les seves dades seran cedides a administracions i altres organismes públics en aquells casos amb els què sigui d’obligació per imposició legal o disposició judicial.

Encarregats del tractament

Les seves dades podran ser cedides a proveedors amb accés a dades, amb qui es formalitza un contracte que recull les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat de Encarregats del Tractament.

 

 

1.5.- DRETS

  • Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Drets

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals; així com a sol·licitar la rectificació de les mateixes, quan aquestes siguin inexactes o incompletes; i, en aquest cas, a sol·licitar la seva supresió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als què van ser recollides.

En relació amb el tractament de les seves dades per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, així com en la resta de casos previstos en l’Article 21 del nou RGPD, te drets d’oposició. En aquest cas, deixar d’utilitzar les seves dades per a dites finalitats, excepte per motius legítims imperiosos o per al exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En els casos de l’Articles 18 RGPD, tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas les conservarem únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Finalment li assisteix el dret a la portabilitat per a obtenir còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

 

Forma d’exercir-los

Per a exercir aquests drets ha de presentar un escrit a la direcició del responsable de l’arxiu o enviar un comunicat al correu electrònic info@vegansbiobarcelona.com

Ha d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a la vegada, ha d’acompanyar-ho amb una fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En cas d’actuar per mitjà d’un representant, legal o voluntari, s’ha d’aportar també un document que acrediti la representació i documentació identificativa de la mateixa.

També pot obtenir models per a l’exercici d’aquests drets a la pàgina web de la AEPD: www.agpd.es

 

Reclamació a la AEPD

De la mateixa manera, l’informem de que pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control.

Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pots dirigir-te a la AEPD:

http://www.agpd.es/

Tel. 901 100 099 y 91.266.35.17.

C/Jorge Juan, 6 28001-Madrid

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM Ètic i SALUDABLE estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació. 

APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

APCESA, ASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directa o indirectament de l’ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE no es fa responsable de les webs no pròpies als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’USUARI, i APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquesta.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L’USUARI va triar en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’USUARI té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, la mercantil no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE . Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE , són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE , per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE l’ús que L’USUARI pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de APCESAASSOCIACIÓ PROMOTORS CONSUM ÈTIC I SALUDABLE.

 

LLei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació e compliment d’aquestes. L’USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.